Ploty – optické předěly

Ochranná funkce plotu v současné zahradě ustupuje a do popředí se dostává funkce pohledové izolace (ať už mluvíme o vytvoření soukromí oddělením se od okolí, nebo o dalším funkčním členění uvnitř zahrady).

Předzahrádky s ploty nebo se psy?

Vymezení zahrady plotem po obvodu je většinou samozřejmost, která se často realizuje ještě před stavbou domu. Plot v takovém případě plní především ochrannou funkci – materiálem bývá většinou pletivo. Netýká se to části plotu mezi ulicí a domem. Ta tvoří vstupní a zároveň i reprezentativní část zahrady, kterou vidí každý – od souseda přes listonoše až po exekutora. Měli bychom zvolit stavebně náročnější oplocení, co stylově navazuje na architekturu domu a tvoří jen symbolický předěl, který však jasně vymezuje veřejné a soukromé vlastnictví. Vytvořit v této části zahrady izolační clonu, která zabrání nežádoucím pohledům, by bylo vysloveně špatné, ačkoli i takové případy se bohužel vyskytují.ploty

Oplocení předzahrádky má kromě někdy dost sporné role architektonicky doplňovat budovu jedinou skutečnou funkci – chrání naše rostliny před neposlušnými psími návštěvníky (všichni ostatní hranici pozemku obvykle respektují). Předzahrádky bez plotů působí vzdušně a prospívají vzhledu celé ulice. Psi si však s oblibou značkují naše výsadby bez ohledu na lidské vlastnické právo, proto je vhodné otevřenou předzahrádku vyřešit tak, aby psími návštěvami trpěla co nejméně. Neměly by v ní růst jehličnany a stále zelené dřeviny, které bez každoroční výměny dopisů trpí psím značkováním více než opadavé druhy. Naopak hodně vydrží okrasné trávy, zejména vysoké bambusovité, odolné jsou i opadavé skalníky, dřišťály či drobnolisté trvalky. Namísto flekatého trávníku jsou lepší sypané oblázky.

Omezit přístup k choulostivějším rostlinám může pomoci i ochranná předsadba listnatých opadavých keřů a trvalek. Měli bychom zvážit i nabídku nějakého jiného místa vhodného „k označení“ (například sloup s poštovní schránkou). No a pak přijde na řadu časté oplachování výsadeb vodou, tolerance k psím pudům a výchova jejich neukázněné pánů. Zajímavý může být i tip, který vyzkoušel jeden majitel otevřené výsadby – značkováním ohrožené skalníky postříkal postřikem, který používají lesníci na ochranu proti okusu mladých stromků vysokou zvěřinou. Prý to zabralo, netuším však, kde se takový postřik dá sehnat a zda je k dispozici i jeho bezbarvá varianta.

Obvod zahrady

Jak jsem zmiňovala, po dokončení stavby domu máme většinou zahradu už oplocenou pletivem. Nastěhujeme se a začneme uvažovat, jak vytvořit soukromí na vlastním pozemku. K tomu slouží různé druhy pohledově izolujících plotů, mezi které patří:ploty

  • živé ploty – listnaté, jehličnaté, popínavé (podle druhu rostlin); tvarované, volně rostoucí (podle pěstování);
  • neživé – dřevo, kov, plast, kámen, beton;
  • kombinace předešlých dvou.

Krátce o živých plotech

Živé ploty jsou v zahradách stále oblíbené. Stylově se hodí k jakékoliv architektuře. Jejich výhodou v porovnání s pevnými ploty a se stěnami je relativně nízká cena. Nejlevnější a zároveň nejméně prostorově náročnou variantou jsou běžné popínavé rostliny na plotě. Například břečťan bez problémů nastříháme na kterémkoliv starém hřbitově. Pokud chceme prostor zpestřit a rychleji zaplnit, můžeme břečťan doplnit okrasnou fazolí (letnička, jejíž semínka lze dostat koupit v zahradnictví), což v průběhu měsíce bohatě obroste připravenou oporu.

Z dřevin jsou levnější opadavé keře typu ptačí zob, tavolník a habr, které také rychle rostou. Pokud chceme neprůhledný plot i v zimě, z listnáčů jsou vhodné poloopadavé druhy, například ptačí zob (Ligustrum ovalifolium), hlohyně (Pyracantha coccinea) a habr, jimž sice na podzim zaschnou listy, ale na keřích se drží až do jara, kdy je ve velmi krátké době nahradí mladé lístky. Tyto dřeviny použijeme tam, kde by se jehličnanům nedařilo (například na rušné ulici, kde je příliš znečištěné ovzduší). Jehličnaté živé ploty jsou krásné po celý rok. Jsou sice několikanásobně dražší než listnáče (jejich cena roste s věkem), ale stále vyjdou levněji než zděný nebo kvalitní dřevěný plot.ploty

Nevýhoda všech živých plotů spočívá v čekací lhůtě – může uplynout i několik let, než narostou na požadovanou výšku (k čekání musíme připočíst i pravidelnou údržbu tvaru). Zajímavou optickou izolaci lze vytvořit i pomocí bambusových rohoží připevněných na plot za keři. Kombinace rohoží a mladého živého plotu je ideální, protože rohože doslouží přibližně v té době, kdy živý plot doroste. Při volbě druhu dřevin tedy vycházíme z běžného vzrůstu rostlin – jinak si připravíme zbytečnou práci s častým stříháním rychle rostoucího plotu, který chceme udržet nízký.

U nás se tvarované živé ploty vysazují z jednoho druhu. V Japonsku se stávají oblíbenými stříhané živé ploty z různobarevných dřevin, dokonce iz jehličnanů. A ačkoli takový plot vypadá jako barevná mozaika, má svůj nepopiratelný půvab. Volba vždy závisí na vkusu majitele. Pokud použijeme několik druhů s podobným olistěním, odlišnost od jednodruhového ani nezpozorujeme.

neživé ploty

Pokud zvolíme na izolaci od okolí neživé materiály, musíme být při jejich výběru obezřetnější a více dbát na soulad plotu a domu. Můžeme si vybrat z několika řešení:

  • zídky – s omítkou, betonové nebo keramické tvárnice, kámen, pálené cihly, dřevěné železniční pražce;
  • dělicí izolační stěny – dřevo, bambusové rohože, neprůhledné sklo, zeď, betonové tvárnice, kámen.

Možností ztvárnění plotů z neživých materiálů je nevyčerpatelné množství, proto uvádím na obrázcích jen pár příkladů. Nejlepší vynikají kombinace živých plotů s neživými, ale v takových případech je ideální použít popínavé rostliny.

Předěly uvnitř zahrady

Je dobré, pokud zvážíme možnost vnitřně členit zahradu. Důvodů může být několik. Z těch funkčních jsou to maskování nevzhledného místa (kompostu, skladovaného materiálu), oddělení užitkové zahrady od obytné, omezení přístupu psa nebo dětí do některé části pozemku, vyčlenění určité zahradní partie na vytvoření koutku v jiném zahradním stylu (například japonské zahrádky) a podobně.

Dobrým důvodem k předělení zahrady může být i odlišná generační představa o jejím využití, zejména pokud v domě žijí i prarodiče. K výsadbě stěn či stavbě plotů mohou vést i čistě kompoziční důvody. Správně vedeným plotem můžeme zahradu opticky zkrátit či prodloužit, upoutat pozornost požadovaným směrem nebo jen vytvořit v ní prostor pro objevování skrytých zákoutí, protože tajemná zahrada láká nejen děti, ale všechny romantické duše.


Jak bude reklama vypadat?
-
Tato pozice pro vaši reklamu již od 50 kč.
Zobrazit formulář pro nákup