Květináče a sadbové nádoby

Mobilní a stabilní pěstební nádoby jsou nezbytné při pěstování rostlin tam, kde není možné pěstování ve volné půdě nebo je třeba počítat s nutností přesunů osázených květin.

Nádoby mohou být z různých materiálů, můžou mít různé tvary i velikosti. Základní podmínkou u materiálu vegetačních nádob je, aby byl špatným vodičem tepla, protože kořenový systém rostlin nesmí trpět silným přehříváním na osluněné straně, a to zejména v letním období. Materiál by neměl být ani průhledný (sklo), jelikož přístup světla k substrátu způsobuje rozmnožování nežádoucích organismů a mikroorganismů (např. Zelené řasy). Pěstební nádoby musí mít ve spodní části jeden nebo několik otvorů na odtok přebytečné zálivkové nebo srážkové vody. U přenosných se využívá miska na její zachycení, případně se menší pěstitelské květináče umisťují do větší dekorační nádoby (dvouplášťové nádoby) stejného tvaru s nepropustným dnem. V stabilních květináčích se využívá k zachycení přebytečné vody drenážní vrstva nebo se otvor nasměruje tak, aby voda odtékala mimo využívané plochy.

Přenosné

Při výběru přenosného květináče musíme přihlížet k manipulační možnosti a hmotnosti, kterou bude mít nádoba po naplnění substrátem a osazení rostlinami. Výběr podřizujeme i nosnosti plochy, kam nádobu umísťujeme, zejména pokud jde o střechu nebo jinou nadzemní konstrukci a pokud nádobu umísťujeme v určitých bodech. Tehdy je lepší umístit květináč nad nosné sloupy nebo již v projektové přípravě počítat se stabilními zákazem výsadby v květináči a konstrukci přiměřeně posílit.Květináče

Stabilní

Stabilní květináče můžeme využít na místech, které chceme mít trvale osázené rostlinami snášející i naše zimní podmínky (střešní zahrady, terasy), případně jsou vhodné pro větší rostliny nebo skupiny květin v zimních zahradách. Vhodné jsou i na místě, kde plocha volné půdy na záhon by byla příliš malá nebo by ji ohrožoval intenzivní provoz. Výhodou stabilních květináčů a velkých pěstitelských van je jejich velikost a výška, která umožňuje dostatečnou hloubku vegetačního profilu, vyřešení odvádění přebytečné vláhy, ale i uložení automatického závlahového systému. Nepropustnost vnitřního prostoru se zajišťuje pomocí hrubší (např. Jezírkové) fólie.

Tvary

Výsadbové nádoby jsou nejčastěji kruhové nebo oválné, mohou být vyšší i nižší: žardiniéry pro vícečetné nízké a středně vysoké rostliny, štíhlé i robustnější vázy a (labilní) amfory pro nízké rostliny jednoho druhu, nejlépe převislé přes okraj nádoby nebo jednoduché kužely květináčů s hrubším okrajem. Nádoba rovnoměrně se rozšiřující směrem nahoru je totiž nejvhodnější při vybírání kořenové soustavy květiny při jejím nezbytném přesazování do většího prostoru. Pokud je hrdlo nádoby i trochu zúžené, květina se z ní vybírá jen velmi těžko, takže květináč je třeba rozbít, což je zejména u velkých keramických nádob škoda.


Jak bude reklama vypadat?
-
Tato pozice pro vaši reklamu již od 50 kč.
Zobrazit formulář pro nákup